Phòng kinh doanh
Tạ Mạnh Cường
Tạ Mạnh Cường
Trưởng phòng kinh doanh 1
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Trưởng phòng kinh doanh 2
Đàm Việt Anh
Đàm Việt Anh
Trưởng nhóm bán hàng 1
Bùi Đức Trung
Bùi Đức Trung
Trưởng nhóm bán hàng 2
Trưởng nhóm bán hàng 3
Trưởng nhóm bán hàng 3
Trưởng nhóm bán hàng 3
Nguyễn Thị Hướng
Nguyễn Thị Hướng
Trưởng nhóm bán hàng 4
Trưởng nhóm bán hàng 5
Trưởng nhóm bán hàng 5
Trưởng nhóm bán hàng 5
Phạm Hải Anh
Phạm Hải Anh
Trưởng nhóm bán hàng 6
Phòng dịch vụ
Tổng trưởng phòng Dịch vụ
Tổng trưởng phòng Dịch vụ
Tổng trưởng phòng dịch vụ
Trưởng nhóm phụ tùng
Trưởng nhóm phụ tùng
Trưởng nhóm phụ tùng
Kinh doanh093 640 55 88Dịch vụ024 7303 4433

Thông tin liên hệ

  • Số 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
  • info@mazdalevanluong.vn
  • 024 7303 4433 / 024 3553 4433
  • 024 3553 6778
  • Thời gian làm việc:
    8:00 - 18:30 các ngày trong tuần
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin